Informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2018 roku spółka Zakład Budownictwa Energetycznego Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie, przy ulicy Morskiej 16, została przejęta, w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przez spółkę Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD Słupsk Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku, ulica Grunwaldzka 14. Z dniem przejęcia, następcą prawnym spółki przejętej - Zakładu Budownictwa Energetycznego Sp. z o.o. - została spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD Słupsk Sp. z o.o., jako następca uniwersalny. Zgodnie z treścią art. 494 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, spółka przejmująca z mocy prawa stała się stroną umów łączących spółkę przejętą z kontrahentami.

Z tym samym dniem spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ENBUD Słupsk Sp. z o.o. zmieniła firmę, pod która działała, na firmę: ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.

W Koszalinie, pod adresem przejętej spółki, powstał Oddział spółki ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. o nazwie: ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie.

Podstawowe dane Spółki:
ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk
NIP: 8391727979
REGON: 770830567
KRS:0000113886

Dane adresowe Oddziału:
ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.
Oddział w Koszalinie
ul. Morska 16, 75-221 Koszalin

 

Zakład Budownictwa Energetycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała poprzez wydzielenie części zakładu pracy - Zakładu Budownictwa Energetycznego - ze struktur Zakładu Energetycznego Koszalin Spółka Akcyjna w samodzielny podmiot gospodarczy. Rejestracja Spółki nastąpiła w dniu 18 września 1996 roku.

Spółka rozpoczęła działalność z dniem 1 października 1996 roku pod firmą: Zakład Budownictwa Energetycznego Koszalin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, przy ulicy Morskiej 16, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000130954.
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej ENERGA.

Firma realizuje wykonawstwo infrastruktury energetycznej farm wiatrowych, a także oferuje wykonawstwo linii napowietrznych 110kV, linii napowietrznych i kablowych 15kV i 0,4kV.

Nasz kapitał to przede wszystkim:

 - profesjonalny zespół specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie procesu realizacji inwestycji

 - wysoko wykwalifikowani pracownicy dozoru oraz brygad monterskich, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży budownictwa elektroenergetycznego

 - bogate zaplecze techniczne i sprzętowe

 - doświadczona załoga komórek wsparcia

 - sprawna organizacja pracy

Celem naszej Spółki jest dążenie do wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie wykonywanych usług budowlano – montażowych, które pozwalają na dostarczenie klientom produktu końcowego najwyższej jakości.